ضمانت

مواردی که شامل ضمانت می باشد:

 
 
1-اسکلت چوبی
2-فوم کف از لحاظ افت
3-رنگ قسمت های چوبی (پوسته شدن- تغییر رنگ)

 

مواردی که شمال ضمانت نمی باشد:

 
 
1-آسیب دیدگی پارچه و چرم ناشی از سوختگی- پارگی- چین خوردگی
2-قرار گرفتن در معرض آفتاب- چرک شدن روکش- شستشو با مواد شیمیایی
3-هرگونه خرابی ناشی از وارد نمودن فشار و ضربات شدید یا خرابی ناشی از حمل و نقل
4- استفاده از  محصول در سطوح ناهموار- ناصاف یا محیط های باز که در معرض باد و باران و آفتاب قرار بگیرد.
5- تعمیر یا دستکاری محصول توسط اشخاص غیر مجاز
6-عدم وجود کارت گارانتی معتبر یا مخدوش شدن یا اتمام تاریخ گارانتی