مبل راحتی روما

ست هفت نفره  شامل 1+1+2+3

رنگ بندی نامحدود چرم و پارچه

ضمانت 3 ساله

فوم نشیمن (فوم سرد)

کلاف چوبی محکم استفاده شده از بهترین چوب های جنگلی

تشک و کوسن ها زیپی و قابل شستشو می باشد

رتفاع عرض طول ابعاد
90 87 195 3نفره
90 87 150 2نفره
90 83 83 1 نفره

 

تصاویر بیشتر

مبل راحتی مرسده

ست هفت نفره  شامل 1+1+2+3

رنگ بندی نامحدود نمای چوب

رنگ بندی نامحدود چرم و پارچه بدنه

ضمانت 3 ساله

فوم نشیمن (فوم ویژه)

کلاف چوبی محکم استفاده شده از بهترین چوب های جنگلی

تشک و کوسن ها زیپی و قابل شستشو می باشد

رتفاع عرض طول ابعاد
93 80 210 3نفره
93 80 160 2نفره
93 80 110 1 نفره

تصاویر بیشتر

مبل راحتی سالسا

ست هفت نفره  شامل  جلومبلی + 1+1+2+3

رنگ بندی نامحدود نمای چوب

رنگ بندی نامحدود چرم و پارچه

ضمانت 3 ساله

فوم نشیمن (فوم ویژه)

کلاف چوبی محکم با مقاومت بالا استفاده شده از بهترین چوب های جنگلی

تشک و کوسن ها زیپی و قابل شستشو می باشد

رتفاع عرض طول ابعاد
80 90 217 3نفره
80 90 170 2نفره
97 90 95 1 نفره
40 60 96 جلو مبلی

 

تصاویر بیشتر

مبل راحتی فورتین

ست هفت نفره  شامل 1+1+2+3

رنگ بندی نامحدود چرم و پارچه

ضمانت 3 ساله

فوم نشیمن (فوم ویژه)

کلاف چوبی محکم با مقاومت بالا استفاده شده از بهترین چوب های جنگلی

تشک و کوسن ها زیپی و قابل شستشو می باشد

رتفاع عرض طول ابعاد
90 87 200 3نفره
90 87 153 2نفره
90 87 103 1 نفره

 

تصاویر بیشتر