میز و صندلی

اسکلت کار استفاده شده از چوب راش و توسکا

اسفنج30 کیلو برای کف و پشت صندلی

رنگ بندی نامحدود پارچه و چرم

رنگ بندی نامحدود چوب

اندازه میزها : 4نفره - 6نفره- 8نفره و ..... طبق سفارش

تصاویر بیشتر