جلو مبلی مستطیل

اسکلت جوبی

رنگ پارچه یا چرم بدنه دلخواه              

رتفاع عرض طول
40 60 96

تصاویر بیشتر

جلو مبلی مرسده

اسکلت جوبی

رنگ پارچه یا چرم بدنه دلخواه              

رتفاع عرض طول
40 55 110

 

تصاویر بیشتر