صندلی میزبان چپندر

اسکلت کار استفاده شده از چوب راش و توسکا
رنگ بندی محدود چوب
رنگ بندی نامحدود پارچه
کف صندلی فوم ویژه
با 3 سال ضمانت
 

 

تصاویر بیشتر